Nắp 2 lớp

Liên Hệ
Màu sắc: Trắng Hình dạng:  Nắp
Dung tích thực:  Dung tích tràn:
Loại cổ:  Nắp xoắn Loại nắp:
Category: