Hũ nhựa PET nắp nhôm

Liên Hệ

 

Màu sắc: Hình dạng: 
Dung tích thực:  Dung tích tràn:
Loại cổ:  Nắp xoắn Loại nắp: Nắp nhôm
Chiều cao:  Chiều cao nhãn:
Đường kính:  Khối lượng:
Category: